African Church or Western Mission?

32,00 

TT, FT Martti Arkkila tutkii väitöskirjassaan Kenian evankelisluterilaisen kirkon identiteetin kehitystä ja läntisten kirkkojen lähetyksen vaikutusta sen itseymmärrykseen vuosina 1968-1996.

Kirjassa on 352 sivua. Väitöskirja on englanniksi.

 

Kuvaus

ThD, PhD Martti Arkkila explores in his dissertation how The Evangelical Lutheran Church in Kenya struggles to find her ecclesial identity amid the influence of Western Churches and their mission in 1968-1996.