“Tron är en levande och djärv förtröstan på Guds nåd”

28,00 

”Teologian tohtori Leif Erikson käsittelee ruotsinkielisessä teoksessaan ”Tron är en levande och djärv förtröstan på Guds nåd” – Martin Luthers kamp mot ovisshetens monster  Martti Lutherin opetusta armosta  ja uskon varmuudesta. Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa kuuluu kaikille. Saamme omistaa armonvälineissä lahjoitettavan syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän varmassa uskossa.

Kirjan sisällysluettelo:

 1. Uppgiften
 2. Kristi person och verk
 3. Rättfärdiggörelsen genom tron
 4. Tro och goda gärningar
 5. Skriften – Guds Ord
 6. Lag och evangelium
 7. Kyrkan
 8. Sakramenten – dop och nattvard
 9. Bot och bikt
 10. Bönen
 11. Predestinationen
 12. Sammanfattande slutsatser

Exkurs

Källor och litteratur

Eriksonin kirja on syvällinen tieteellinen esitys Lutherin ajattelun keskeisistä teemoista.”

Osastot: ,