Tietämättömän täytyy uskoa

26,90 

Ihmiselämän perimmäiset kysymykset koskettavat kaikkia samalla tavoin. Joudumme väistämättä uskomaan johonkin sellaiseen, mikä on tosiasioiden ”tuolla puolen”. Kysymys Jumalan olemassaolosta ei ole menettänyt merkitystään, vaikka tiedon määrä onkin lisääntynyt. 

Tietämättömän täytyy uskoa on kiinnostava lukukokemus riippumatta siitä, millainen on lukijan suhde kristinuskoon. Pastori ja psykologi Jorma Kantola pohtii ja arvioi kriittisesti tosiasioiden valossa niin kristinuskoa kuin muita uskontoja ja ideologioita. 

Kovakantinen, 189 sivua.

 

”Pastori Jorma Kantolan uusi kirja perimmäisistä kysymyksistä on yhtä aikaa tunnustusta ja uskon puolustusta. Käsittelyyn tulevat tiede ja usko, olettamukset ja usko, erilaiset maailmankatsomukset, kristillisen usko ja tieteellisen tieteen ristiriita vai yhteneväisyys. Teos on täynnä vahvaa pohdintaa. 

Kantola vetää rajaa muihin uskontoihin, darwinismiin, evoluutiouskoon, luonnontieteiden vääriin tulkintoihin ja ylikorostuksiin. Tämäntyyppisiä teoksia ei kristillisillä kirjamarkkinoilla ole paljoa. Nyt tarvitaan aineksia uskon ja tiedon väliseen pohdintaan. 

Kirja osoittaa, että uskolla Jumalaan ja raamatullisilla käsityksillä on edelleen vahva merkitys jokaiselle ihmiselle.” 

Seppo Suokunnas
TT, professori