Japaniin, oi Japaniin

39,00 

Japaniin, oi Japaniin – Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyötä Japanissa 1900–2000

Sata vuotta on pitkä aika, pitempi kuin meidän useimpien elinikä. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen japaninlähetyksen vuosiin 1900–2000 on mahtunut yli 80 suomalaista lähetystyöntekijää, suuri joukko japanilaisia pappeja ja muita työtovereita sekä lukematon joukko kotimaan lähetysystäviä, joitten toiminta on tehnyt mahdolliseksi työn Japanin lähetyskentän valtavien haasteitten keskellä. Vuonna 2020 SLEY:n japaninlähetyksen täyttäessä 120 vuotta ilmestyy historiateos, joka monin yhteen punotuin teemoin kuvaa toimintaa yhdistyksen lähetystyön alkuajasta lähtien sadan vuoden ajalta. Suomalaiselle lukijalle tutuinta on lähetystyöntekijöitten toiminta, ja kirjassa on lähetit esitelty Japaniin saapumisjärjestyksessä. Monet heistä ovat joutuneet palaamaan sairauden tai uupumuksen vuoksi kotimaahan, mutta monet lähetit ovat tehneet pitkän päivätyön. Lähettien toiminnan esittelyssä on kerrottu myös jokaisen työympäristöstä, seurakunnasta tai laitoksesta sekä amerikkalaisista ja eurooppalaisista lähettitovereista. Toiminnan edetessä joukkoon tulevat japanilaiset pastorit ja muut työntekijät, jotka ovat kuin muukalaisia oman maansa kirjavassa uskonnollisessa kentässä. Heidän joukostaan on nostettu esiin useita jaloja persoonallisuuksia, jotka julistuksellaan, opetuksellaan tai kirkon järjestystä muokkaamalla ovat olleet rakentamassa luterilaista kirkkoa.

Tästä kerronnasta punoutuu kuvaus Evankelis-luterilaisen kirkon (ELK) muotoutumisesta ja kasvusta sekä yhtymisestä amerikkalaistaustaiseen Japanin evankelis-luterilaiseen kirkkoon, josta nykyisin käytetään lyhennettä JELC. Lähetystyön historiallisen esityksen laajempana taustana on Japanin kulttuurin ja ajatustapojen sekä poliittisen tilanteen ja vaikeitten sotaaikojen kuvausta. Luterilaisen työn jatkuminen ja kirkon olemassaolo on kuitenkin väkevä todistus Jumalan sanan voimasta, joka on johdattanut Jumalan omia puutteitten ja erehdystenkin kautta tähän päivään asti. Kokenut Japanin lähetti Pentti Karikoski kannusti nuoria, vasta maahan saapuneita lähettejä muistuttaen, että luterilaisina meillä on ristin evankeliumissa valtava aarre ja voima työssämme.

 

Lisätiedot

Tekijä: